วันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

เอกสาร บรรณาณุกรม

https://docs.google.com/document/d/1u29YRXPUUfNvYo-Wc1gANGtN2pHWOWnDhWanIba-Y88/edit

ดาวเคราะห์ ในระบบสุริยะ.docx

http://www.mediafire.com/?t05tp90psr13wsv

บรรณานุกรม.docx

http://www.mediafire.com/?7c3bdipzd5wm4ag

ดาวเคราะห์ ในระบบสุริยะ

ดาวเคราะห์ ในระบบสุริยะ

1. บทนำ
            1.1 ความหมาย
                     1.1.1 ดาวเคราะห์
                     1.1.2 ระบบสุริยะ

2.ดาวเคราะห์ สามารถแบ่งออกเป็นกลุ่ม คือ
                     2.1 แบ่งตามลักษณะทางกายภาพ
                     2.2 แบ่งตามวงทางโคจร
                     2.3 แบ่งตามลักษณะพื้นผิว  

3.ดาวเคราะห์ ในระบบสุริยะ
                     3.1ดวงอาทิตย์
         3.2 ดาว พุธ
         3.3 ดาวศุกร์
         3.4 ดาวอังคาร
         3.5 ดาวพฤหัสบดี
         3.6 ดาวเสาร์
         3.7 ดาวยูเรนัส
         3.8 ดาว เนปจูน
วันพฤหัสบดีที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

ดาวเคราะห์ ในระบบสุริยะ

ดาวเคราะห์ ในระบบสุริยะ
1. บทนำ
                1.1 ความหมาย
                     1.1.1 ดาวเคราะห์
ดาวที่ไม่มีแสงสว่างในตัวเอง แต่สะท้อนแสงอาทิตย์ส่องเข้าไปตาเรา ดาวเคราะห์ แต่ละดวง มีขนาดและจำนวนดวงจันทร์บริวารไม่เท่ากัน อยู่ห่างจากดวงอาทิตย์เป็น ระยะทางต่างกัน และดวง ต่างก็อยู่ในระบบสุริยะ โดยหมุนรอบตัวเองโคจรรอบ ดวงอาทิตย์ด้วย ความเร็วต่างกันไป จากการศึกษา เรื่องราว เกี่ยวกับดาวเคราะห์โดยใช้โลกเป็นหลักในการแบ่ง                 (รุ่งอรุณ กันเหตุ,2549) http://www.thaigoodview.com/library/teachershow/sakaew/rungaroon_k/star/sec04p01.html
                     1.1.2 ระบบสุริยะ
                                ระบบสุริยะ คือระบบดาวที่มีดาวฤกษ์เป็นศูนย์กลาง และมีดาวเคราะห์ (Planet) เป็นบริวารโคจรอยู่โดยรอบ เมื่อสภาพแวดล้อมเอื้ออำนวย ต่อการดำรงชีวิต สิ่งมีชีวิตก็จะเกิดขึ้นบนดาวเคราะห์เหล่านั้น หรือ บริวารของดาวเคราะห์เองที่เรียกว่าดวงจันทร์ (Satellite)
ความหมายของดาวต่างๆ